lip-sie 2020
Stowarzyszenie Maratonu
"Solidarność" w Gdańsku

ORLEN e-MARATON SOLIDARNOŚCI

Z 5-tką w tle


REGULAMIN "ORLEN E-MARATONU "SOLIDARNOŚCI" Z PIĄTKĄ W TLE"

 THE RULES AND REGISTRATION - "ORLEN E-SOLIDARITY MARATHON WITH ADDITIONALLY 5 KM"


"SOLIDARNI - RAZEM, CHOCIAŻ OSOBNO!"


I. ORGANIZATOR

Organizatorem ORLEN e-Maratonu „Solidarności”, zwanego dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie Maratonu „Solidarności” wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208597 z siedzibą w Gdańsku.
Sponsorem tytularnym Biegu jest spółka ORLEN S.A.

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Uczczenie Ofiar Grudnia 70’w 50 rocznicę wydarzeńs
3. 40-lecie NSZZ „Solidarność”
4. 100 Rocznica Urodzin Jana Pawła II
5. Mistrzostwa Polski w Maratonie dla członków NSZZ "Solidarność„
6. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
7.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji pomimo pandemii
8. Umożliwienie rywalizacji sportowej uczestnikom wydarzenia.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, TRASA


1. Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 1 lipca 2020 - 31 sierpnia 2020
2. Dystanse do wyboru:

 • 42 km 195 m - jednorazowy bieg maratoński
 • 42 km 195 m - maraton w ratach (od 2 do maksymalnie 7 rat)
 • 5 km - dystans dodatkowy (towarzyszący) - bieg lub marsz

3. Długość maratonu wynosi 42km195m, przy czym Organizator przyjmuje za właściwy dystans dla Biegu 42,2 km (ze względu na odchylenia pomiarowe urządzeń monitorujących czas)
4. Zawodnik może dystans pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.


IV. LIMIT CZASU

1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

W Biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu ukończą 18 lat (dystans maratoński), i 14 lat - dystans towarzyszący - 5 km.


1) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy na stronie internetowej i wpływu na konto Organizatora wpisowego za wybrany pakiet startowy
2) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.maratongdansk.pl od dnia 6.06.2020 do dnia 31.08.2020
3) Zgłoszenia i płatności będą dokonywane za pośrednictwem portalu Datasport.pl pod adresem:


http://www.maratongdansk.pl/zgloszenia


4) W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać aktualny adres korespondencyjny.
5) W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz rejestracyjny i zgłoszeniowy. Bezpośrednio po jego wypełnieniu można dokonać płatności korzystając ze wszystkich możliwości oferowanych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych DotPay oraz Blikiem Pośród dostępnych metod płatności są również tradycyjne przelewy bankowe a nawet przekazy pocztowe, należy wtedy wybrać na ekranie płatności opcję Przekaz Przelew Bankowy.

W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z rocznikiem urodzenia oraz dopiskiem “ORLEN e-Maraton Solidarności”. Po zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie www.maratongdansk.pl każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia /rejestracji.

Osoby, które prawidłowo zgłoszą się i opłacą swój udział otrzymają stosowne potwierdzenie mailem.

Wpłata będzie widoczna na liście zgłoszeń po zaksięgowaniu (w ciągu 7 dni od dokonania płatności).


6) Dokonanie opłaty i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7) Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
8) W zależności od wybranego pakietu startowego podczas rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy, okolicznościowy medal, prezent od sponsora, oraz koszulkę techniczną.
9) Dyplom za ukończenie ORLEN e-Maratonu „Solidarności” do samodzielnego wydrukowania będzie do pobrania za pośrednictwem strony www.maratongdansk.pl

VI. WPISOWE, OPŁATY, WYBÓR PAKIETU


1) Każdy Uczestnik uiszcza wpisowe, którego wysokość jest uzależniona od rodzaju wybranego pakietu
2) Obowiązują następujące wysokości wpisowych


MARATON i MARATON ETAPOWY

 • Pakiet Startowy Mini - numer startowy - 15 zł
 • Pakiet Startowy Podstawowy - numer startowy, pamiątkowy medal za ukończenie biegu - 35 zł
 • Pakiet Startowy Premium - numer startowy, pamiątkowy medal za ukończenie biegu), koszulka okolicznościowa Wirtualnego ORLEN e-Maratonu "Solidarności" z 5-tką w tle - 55 zł

BIEG LUB MARSZ NA DYSTANSIE 5 KM

 • Pakiet Startowy Mini - numer startowy - 10 zł
 • Pakiet Startowy Podstawowy - numer startowy, pamiątkowy medal za ukończenie biegu - 25 zł
 • Pakiet Startowy Premium - numer startowy, pamiątkowy medal za ukończenie biegu), koszulka okolicznościowa Wirtualnego ORLEN e-Maratonu "Solidarności" z 5-tką w tle - 49 zł


W przypadku opłacenia pakietu startowego mini lub podstawowego, możliwe będzie dokupienie koszulki okolicznościowej w cenie 35 zł (szczegóły będą na stronie www.maratongdansk.pl)


Pakiety dla zawodników Wirtualnego e-ORLEN Maratonu "Solidarności" z 5-tką w tle zostaną wysyłane w ciągu 4-6 tygodni od zakończenia rywalizacji. Pakiety będę wysyłane za dodatkową opłatą pocztową. Będzie można odebrać pakiet także osobiście w biurze zawodów. Szczegóły osobistego odbioru zostaną podane na stronie www.maratongdansk.pl


3) Dodatkowa opłata zostanie pobrana podczas zapisów


Pakiet Mini

 • Przesyłka polska - 6 zł
 • Przesyłka zagraniczna - 15 zł

Pakiet Podstawowy i Pakiet Premium

 • Przesyłka polska - 10 zł
 • Przesyłka zagraniczna - 30 zł


4) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5) Firma zarządzająca panelem zapisów DATA SPORT - Marek Zieliński jest odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności online i kartami kredytowymi.


VII. ZASADY/ POMIAR CZASU

MARATON


1. Każdy z Uczestników Biegu Maratońskiego ma do pokonania dystans 42 km i 195 m. Wybrany dystans można pokonać w dowolnym miejscu na świecie, w wybranym przez siebie czasie w dniach 1 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020.

2. Dystans w zależności od wybranej formy uczestnictwa (maraton lub maraton na raty) zawodnik pokonuje:
- jednorazowo pełen dystans
- etapowo - od 2 do maksymalnie 7 etapów (np. 6 km podczas jednego etapu)

Dni startowe muszą zawierać się w dniach 1 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020. Ważne, aby suma biegów dała łącznie dystans 42 km i 195 m.

Maraton pokonany JEDNORAZOWO

Najbardziej elitarna klasyfikacja będzie zawierała restrykcyjne warunki rejestracji wysiłku uczestników.

 • Zawodnik prześle za pomocą formularza dostępnego na stronie www.maratongdansk.pl, ślad GPX uzyskany podczas jednorazowego biegu, zapisany przez urządzenie rejestrujące czas i dystans
 • Wynik powinien być wygenerowany przez jedną z preferowanych przez uczestnika platform, zajmujących się archiwizacją danych treningowych, np.: Garmin Connect, Strava, Endomondo, Polar Flow, itp.
 • Organizator dokona weryfikacji śladu zgodnie z zasadami Fair Play

Maraton pokonany ETAPAMI

 • Weryfikacja wyniku odbędzie się poprzez wysłanie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.maratongdansk.pl, pakietu śladów GPX bądź zdjęć lub zrzutów z ekranu, pokazujących bieg z widocznym dystansem i czasem biegu.
 • Wynik biegu można wpisać tylko raz.
 • Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.


BIEG LUB MARSZ NA DYSTANSIE 5 KM


Każdy z Uczestników Biegu Towarzyszącego ma do pokonania 5 km biegiem lub marszem. Dystans można pokonać w dowolnym miejscu na świecie, w wybranym przez siebie czasie w dniach 1 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020.

 • Zawodnik prześle za pomocą formularza dostępnego na stronie www.maratongdansk.pl, ślad GPX bądź zdjęcie lub zrzut z ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.

3. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki oraz publikował je na stronie www.maratongdansk.pl

VIII. KLASYFIKACJE


1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje z podziałem na dystans maratoński pokonany jednorazowo i w etapach:

a. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
b. Klasyfikacje wiekowe:

 • K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 2002 – 1991)
 • K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
 • K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
 • K-50, M-50 (rocznik 1970 – 1961)
 • K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
 • K-70, M-70 (rocznik 1950 i starsi)


c. Klasyfikacja Najszybszych Pomorzanin i Pomorzanka – zgodnie z miejscem zamieszkania.
d. Mistrzostwa Polski w Maratonie dla członków NSZZ "Solidarność„- pierwsze trzy miejsca (kobiety i mężczyźni)
e. W biegu na 5 km będzie prowadzona tylko klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

IX. NAGRODY


1. Organizator przewiduje symboliczne nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (I- III m) oraz najlepszy Pomorzanin i Pomorzanka maratonu, przebiegniętego jednorazowo i na „raty”.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, możliwość po wcześniej uzyskanej zgodzie, przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Gdańsk 2020 r
Dyrektor Maratonu
Kazimierz Zimny
————————————————————————————————————


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 24 (KRS: 0000208597). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
o wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu

2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
o Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
o publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
o dostarczania usług płatniczych
o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
o kontaktu z Tobą
o umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)

3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Maratonu „Solidarność”:
o w celach podatkowych i rachunkowych

4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia Maratonu „Solidarność”:
o prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
o kontaktu z Tobą
o przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
o przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)


Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?


Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie Maratonu ”Solidarność”, na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.


Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.


PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań Stowarzyszenia) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest stroną. Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

 

_______________________________________________________________________

 
2021

 

RULES OF THE XXVI “SOLIDARITY” MARATHON 2021 - can be changed 

REGULAMIN XXVI  MARATONU „ SOLIDARNOŚCI” - 2021 - może ulec zmianom


I.      ORGANIZATOR

 

Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie Maratonu „ Solidarność”
80-855 Gdańsk ,ul. Wały Piastowskie 24
tel. / +4858/ 346-30-34 ,fax.  /+4858/ 308-42-61
http.//maratongdansk.pl ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II.     CEL


1)    Uczczenie Ofiar Grudnia 70’i Poległych Stoczniowców
2)    Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji
3)    Promocja Miast Gdynia ,Sopot, Gdańsk w Polsce i na świecie
4)    Mistrzostwa Polski w Maratonie dla członków NSZZ "Solidarność"
5) 40-lecie NSZZ "Solidarność"

 

III.    TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1) Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2020 roku (sobota) ulicami Trójmiasta
2) Start honorowy: godz. 9.00 Pomnik Pamięci Ofiar Grudnia 70’– Gdynia, Aleja Piłsudskiego obok Urzędu Miejskiego
3) Start ostry – godz. 9.30 – Gdynia – Aleja Piłsudskiego
4) Meta – Gdańsk – ul. Długi Targ Główne Miasto
5) Długość trasy :42,195 km – trasa posiada atest PZLA i IAAF
6) Trasa oznaczona będzie co 5 km
7) Pomiar czasu w systemie DATA SPORT - oficjalnym czasem jest czas netto

 

IV.    UCZESTNICTWO

 

1) Uczestnikiem jest osoba, która wypełni formularz rejestracyjny i zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu Datasport.
2) W XXVI ORLEN Maratonie „Solidarności” prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2020 roku ukończą 18 lat.
3) Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach.


Odbiór pakietu startowego jest możliwy tylko w Biurze Imprezy, które będzie czynne w dniach:

13.08.2020 r (czwartek) i 14.08.2019 r (piątek) w Sali BHP ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku obok Europejskiego Centrum Solidarności
13.08.2020 r (czwartek) – 11.00 – 19.00
14.08.2020 r (piątek) - 11.00 – 19.00

oraz w dniu 15.08.2020 r (sobota) - przy Urzędzie Miejskim w Gdyni - wejście od strony Al. Piłsudskiego od 6.30 – 8.30


4) Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Uczestnika w Biurze Imprezy dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
5) Odbiór pakietu startowego w imieniu innego Uczestnika jest możliwy tylko na podstawie podpisanego upoważnienia (Załącznik nr 1 do pobrania) oraz kserokopii dowodu osobistego Uczestnika (do wglądu), w imieniu którego odbierany jest pakiet.
6) Każdego Uczestnika obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
7) Na trasie biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy uprzywilejowane i posiadające przepustkę Organizatora.
8) Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres Uczestnika

 

V.    ZGŁOSZENIA   
     

1) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy na stronie internetowej i wpływu na konto Organizatora wpisowego za pakiet startowy
2) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.maratongdansk.pl do dnia 09.08.2020 r do godz. 24:00 (niedziela)
3) Zgłoszenia i płatności będą dokonywane za pośrednictwem portalu Datasport.pl pod adresem:

http://www.maratongdansk.pl/zgloszenia

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz rejestracyjny i zgłoszeniowy. Bezpośrednio po jego wypełnieniu można dokonać płatności korzystając ze wszystkich możliwości oferowanych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych DotPay. Pośród dostępnych metod płatności są również tradycyjne przelewy bankowe a nawet przekazy pocztowe, należy wtedy wybrać na ekranie płatności opcję Przekaz Przelew Bankowy.


Po zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie www.maratongdansk.pl każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia /rejestracji.

W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie usunięte!!!!

Osoby, które prawidłowo zgłoszą się i opłacą swój udział otrzymają stosowne potwierdzenie mailem.


Wpłata będzie widoczna na liście zgłoszeń  po  zaksięgowaniu (w ciągu 7 dni od dokonania płatności).


Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi! 

 

VI.   WPISOWE

1) Każdy Uczestnik uiszcza wpisowe, którego wysokość jest uzależniona od daty nadania przelewu.
2) Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie NSZZ "Solidarność" po okazaniu opłaconych na bieżąco składek. Zwolnieni obowiązuje do zamkniecia zapisów on-line (09.08.2020 r.)

Obowiązują następujące wysokości wpisowych:

 • do 10.04.2020 r. -  79 zł
 • od 11.04 do 31.05.2020 r - 99 zł
 • od 01.06 do 09.08.2020 r - 129 zł
 • W Biurze Zawodów (13 i 14 sierpnia 2020) - 150 zł (płatność TYLKO gotówką)

  Zawodnicy i zawodniczki, którzy do 15 sierpnia 2020 r, ukończyli 60 lat i więcej lat
  uiszczają stałą opłatę w wysokości – 30 złotych do 9.08.2020 r


Po 09 sierpnia zgłoszenia on-line nie będą przyjmowane. W wyjątkowych przypadkach będzie można się zgłosić w Biurze Zawodów 13 i 14 sierpnia 2020
– opłata startowa w tych dniach wynosi 150 zł (opłata dotyczy również zawodników 60+ i Członków NSZZ "Solidarność". Organizator nie gwarantuje wówczas pakietu maratońskiego.

W dniu zawodów 15 sierpnia będą wydawane tylko opłacone pakiety startowe zawodnikom wcześniej zarejestrowanym.

3) W tym roku przy zgłoszeniu online, wprowadzona została możliwość wyboru dodatkowo płatnej usługi - grawerunku na medalu.
Spersonalizowany grawerunek zostanie wykonany w miasteczku maratońskim w Gdańsku - cena 20 złotych.

Osoby, które zaznaczą przy zgłoszeniu online opcję "grawer" i dokonają opłaty wraz z opłatą wpisowego, w dniu zawodów w miasteczku maratońskim w Gdańsku będą mogli wykonać grawerunek na podstawie okazania numeru startowego.

Osoby, które nie wybiorą dodatkowej opcji podczas zapisów online i nie opłacą jej, ale zdecydują się na grawerunek w dniu zawodów, będą mogli go wykonać płacąc za usługe na miejscu. Płatność będzie możliwa gotówką, kartą, telefonem, BLIK-iem.

4) W przypadku nieuregulowania wpisowego w wystarczającej wysokości Uczestnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
5) Dowodem wpłynięcia wpisowego jest pojawienie się przy nazwisku Uczestnika na liście startowej potwierdzonej płatności.
6) Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
7) Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 09.08.2020 r mają:

•    Zawodnicy którzy ukończyli 25 Maratonów "Solidarności"
•    Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Dyrektora biegu
•    Członkowie „Solidarności” z opłaconymi na bieżąco składkami (w zgłoszeniu winni zaznaczyć przynależność do NSZZ „Solidarność”)

8) Koszty wpisowego, dojazdu oraz innych świadczeń Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
9) Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z imprezy lub jego dyskwalifikacji przez organizatora. 

 

VII.   POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

1) Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerach startowych
2) Oficjalnym czasem Imprezy jest czas netto
3) Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne w systemie bramek kontrolnych
4) Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godzin 30 minut
5) Organizator wprowadza limity czasowe na poszczególnych punktach pomiaru czasu (począwszy od 25-tego km)

 • 25 km - 3:26:00
 • 30 km - 4:05:00
 • 35 km - 4:43:00
 • 40 km - 5:21:00
 • 42 km 195 m - 05.30

6) Uczestnicy, którzy nie dobiegną do poszczególnych punktów pomiarowych, o których mowa powyżej zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC WYŚCIGU.
7) Uczestnicy którzy dojadą do mety autobusem nie zostaną sklasyfikowani. Na stronie internetowej z wynikami w miejsce osiągniętego przez Uczestnika czasu wpisana zostanie informacja „DNF, oznaczająca „nie ukończył biegu”.
8) Ktokolwiek zostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.


VIII.  PUNKTY ODŻYWIANIA , ODŚWIEŻANIA

 

Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się mniej więcej co 5 km

 • 5 km - woda
 • 10 km, 15 km i 20 km - woda, napoje izotoniczne, pojemniki z wodą do moczenia gąbek
 • 25 km, 30 km, 35 km - woda, napoje izotoniczne, banany, cukier w kostkach i woda do moczenia gąbek
 • 40 km  - woda, napoje izotoniczne i woda do moczenia gąbek 

 

Uwaga!
Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

 

IX.  BADANIA LEKARSKIE

1) Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność.

2) W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.

 

X.   KLASYFIKACJE

W XXVI MARATONIE „SOLIDARNOŚCI” będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

1. Klasyfikacja generalna (dalej OPEN) kobiet (dalej K) i mężczyzn (dalej M)

2. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
- K i M 20 18 – 29 lat
- K i M 30 30 – 39 lat
- K i M 40 40 - 49 lat
- K i M 50 50 - 59 lat
- K i M 60 60 - 69 lat
- K i M 70+ (70 lat i więcej)


W ramach Mistrzostw Polski - klasyfikacja generalna dla członków NSZZ „Solidarność” – opłacone składki I,II,III miejsce osobna klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn

3. Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Trójmiasta

4. Dyplom za ukończenie XXVI Maratonu „Solidarności” do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony maratongdansk.pl wyniki w ciągu 7 dni od imprezy

Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www. maratongdansk.pl i www.datasport.pl, www.maratonczyk.pl w dniu zawodów.

 

XI. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT:

1) Przebieralnie dla Uczestników Imprezy będą znajdować się w namiotach w strefie startu do biegu (boisko sportowe).
2) Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki do oznaczonych autobusów ustawionych na parkingu vis a vis Urzędu Miejskiego Gdynia (strefa startu).
3) Odjazd autobusów – depozytów do Gdańska na metę godz. 9.00
4) Wydawanie worków z depozytu na mecie odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
5) W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
6) Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę .
7) Za rzeczy wartościowe pozostawione przez Uczestnika w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
8) Strefa Finishera znajdować się będzie w Pałacu Młodzieży przy ulicy Ogarnej 56 (prysznice, pasta party, strefa relaxu, masaże, porady fizjoterapeutów i opieka medyczna)
9) Do dyspozycji Uczestnika będzie stoisko grawerskie (medal).

Ze strefy mety w Gdańsku 15.08.2020 r ok. godziny 16.30 odjedzie dla chętnych Uczestników maratonu autobus do Gdyni na parking przy starcie.

 

XII.   NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie 5:30 h otrzymają pamiątkowy medal

1. Zwycięzcy w kategorii mężczyzn / I-VI m/ otrzymują nagrody pieniężne.
2. Kategoria kobiet / I-VIm/ - nagrody pieniężne
3. Kategorie wiekowe – I-III m – nagrody pieniężne
4. Trzech najlepszych zawodników w ramach Mistrzostw Polski członków NSZZ „Solidarność” – nagrody pieniężne
5. Trzy najlepsze zawodniczki NSZZ w ramach Mistrzostw Polski członków NSZZ „Solidarność” – nagrody pieniężne
6. Zdobywcom nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych i finansowych.

Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika Nagrody nie będą wypłacane gotówką.

8. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy
9. Druki do wypełnienia otrzymają Uczestnicy podczas ceremonii dekoracji
10. Uczestnik ,który wygrywa w kategorii OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej.

 

XIII.  NOCLEGI


1) Organizator zabezpiecza nocleg z dnia 14.08.2020 na 15.08.2020 wszystkim, którzy na karcie zgłoszeń zaznaczą rezerwację do dnia 31 lipca 2020.
2) Nocleg bezpłatny – hala GCS  – Gdynia (własny śpiwór i karimata). Ilość materacy na hali ograniczona.
3) Noclegi w hotelach Haffner w Sopocie oraz Number ONE w Gdańsku  ze zniżką dla maratończyków

HAFFNER


         
          W hotelu HAFFNER  w Sopocie, niedaleko molo
          na hasło Maraton "Solidarności" - 15 % rabatu

 

 logo HN1 01

W hotelu NumberOne by Grano w Gdańsku niedalego Starego Miasta
na hasło Maraton "Solidarności" - 15 % rabatu
              

 

 4) Nocleg płatny we własnym zakresie: informacja turystyczna:

Gdańsk – tel. +48 58 306 38 65
Gdynia  - tel. +48 58 620 77 11
Sopot   - tel.  +48 58 550 37 83

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora imprezy.
2) Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na imprezę i powrotu z imprezy.
4) Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie wpisowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
5) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją XXVI ORLEN Maratonu „Solidarności” nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
6) Każdy Uczestnik imprezy w czasie jej trwania zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
7) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis Uczestnika na formularzu zgłoszeniowym do XXVI ORLEN Maratonu „Solidarności” potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu, uczestnictwa w imprezie oraz ich pełną akceptację.
8) Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia, numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Maratonu. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.
9) Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz roku urodzenia na liście startowej oraz na liście z wynikami.
10) Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach imprezy przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących imprezę (prasa, radio, telewizja, lnternet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników.
11) Nieznajomość regulaminu XXVI ORLEN Maratonu „Solidarności” nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie
12) Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora.
13) Na trasę Biegu Głównego zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
14) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nie uczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze, oraz biegnące z psem.
15) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla Uczestników imprezy na trasie biegu, od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także na mecie zawodów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nie objętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału Uczestnika w Biegu Głównym są niezawisłe oraz są wiążące wobec Uczestnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
16) Uczestnicy lmprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób i służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę imprezy.


Gdańsk 2019 r                                                                                               
Dyrektor Maratonu
Kazimierz Zimny

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu XXVI ORLEN Maratonu "Solidarności"

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych RODO

Przetwarzanie danych osobowych uczestników przekazanych Organizatorowi podczas rejestracji w związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą dane osobowe. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Imprezy.

Informujemy, że podczas wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność” (ul.Wały Piastowskie 24 , 80-855 Gdańsk), dalej jako Stowarzyszenie , będą wykonywane, a następnie upublicznione na stronie internetowej www.maratongdansk.pl zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej, organizowanym przez Stowarzyszenie uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Maratonu „ Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Informujemy także, że Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować listownie, na adres Stowarzyszenia (Administratora) podany wyżej, z dopiskiem: „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie.

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Stowarzyszenia Maratonu „Solidarność” w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zainteresowania ofertą hotelową – dane będą również przekazane do Hotel Haffner i hotel NUMBER ONE. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym mogą być publikowane na stronie internetowej Imprezy oraz portalu maratonczyk.pl.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach wykonania umowy, tj. udziału Uczestnika w Imprezie, przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także publikacji wyników.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Stowarzyszenia w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.maratongdansk.pl oraz udziału w Imprezie, na którą Uczestnik zapisze się za pośrednictwem strony internetowej. Po zakończeniu tego okresu, dane osobowe będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część danych osobowych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach Imprezy) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych, archiwalnych lub promocyjnych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych m.in. w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa lub przebywania na terenie wydarzenia. Dane te
nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które Stowarzyszenie jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz –przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

PODSTAWA PRAWNA:

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań Stowarzyszenia) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest stroną. Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.


SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :

Skargę można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa