15.08.2020
Stowarzyszenie Maratonu
"Solidarność" w Gdańsku

XXVI MARATON SOLIDARNOŚCI

GDYNIA-SOPOT-GDAŃSK

RULES OF THE XXVI “SOLIDARITY” MARATHON
- WE WILL PUBLISH SOON

NIEBAWEM REGULAMIN XXVI  MARATONU „ SOLIDARNOŚCI”

(W celach informacyjnych poniżej regulamin z roku 2019)

I.      ORGANIZATOR

 

Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie Maratonu „ Solidarność”
80-855 Gdańsk ,ul. Wały Piastowskie 24
tel. / +4858/ 346-30-34 ,fax.  /+4858/ 308-42-61
http.//maratongdansk.pl ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II.     CEL


1)    Uczczenie Ofiar Grudnia 70’i Poległych Stoczniowców
2)    Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji
3)    Promocja Miast Gdynia ,Sopot, Gdańsk w Polsce i na świecie
4)    Mistrzostwa Polski w Maratonie dla członków NSZZ "Solidarność"

 

III.    TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1) Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2019 roku (czwartek) ulicami Trójmiasta
2) Start honorowy: godz. 9.00 Pomnik Pamięci Ofiar Grudnia 70’– Gdynia, Aleja Piłsudskiego obok Urzędu Miejskiego
3) Start ostry – godz. 9.30 – Gdynia – Aleja Piłsudskiego
4) Meta – Gdańsk – ul. Długi Targ Główne Miasto
5) Długość trasy :42,195 km – trasa posiada atest PZLA i IAAF
6) Trasa oznaczona będzie co 5 km
7) Pomiar czasu w systemie DATA SPORT - oficjalnym czasem jest czas netto

 

IV.    UCZESTNICTWO

 

1) Uczestnikiem jest osoba, która wypełni formularz rejestracyjny i zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu Datasport.
2) W XXV ORLEN Maratonie „Solidarności” prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2019 roku ukończą 18 lat.
3) Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach.


Odbiór pakietu startowego jest możliwy tylko w Biurze Imprezy, które będzie czynne w dniach:

13.08.2019 r (wtorek) i 14.08.2019 r (środa) w Sali BHP ul. Doki 1 budynek 131 A w Gdańsku obok Europejskiego Centrum Solidarności
13.08.2019 r (wtorek) – 11.00 – 19.00
14.08.2019 r (środa) - 11.00 – 19.00

oraz w dniu 15.08.2019 r (czwartek) - przy Urzędzie Miejskim w Gdyni - wejście od strony Al. Piłsudskiego od 6.30 – 8.30


4) Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Uczestnika w Biurze Imprezy dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
5) Odbiór pakietu startowego w imieniu innego Uczestnika jest możliwy tylko na podstawie podpisanego upoważnienia (Załącznik nr 1 do pobrania) oraz kserokopii dowodu osobistego Uczestnika (do wglądu), w imieniu którego odbierany jest pakiet.
6) Każdego Uczestnika obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
7) Na trasie biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy uprzywilejowane i posiadające przepustkę Organizatora.
8) Szatnie (autobusy ZKM) ustawione będą na parkingu vis avis Urzędu Miejskiego w Gdyni
9) Uczestnicy oddają rzeczy zapakowane w worki do godz. 8.45. Wydawanie depozytów odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego na mecie w Gdańsku. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
10) Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.


Z miasteczka dla zawodników na mecie w Gdańsku 15.08.2019 r około godziny 16.30 odjedzie dla chętnych uczestników maratonu autobus do Gdyni na parking przy starcie.
 

V.    ZGŁOSZENIA   
     

1) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy na stronie internetowej
i wpływu na konto Organizatora wpisowego za pakiet startowy
2) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.maratongdansk.pl do dnia 05.08.2019 r do godz. 24:00 (poniedziałek)
3) Zgłoszenia i płatności będą dokonywane za pośrednictwem portalu Datasport.pl pod adresem:

http://www.maratongdansk.pl/zgloszenia

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz rejestracyjny i zgłoszeniowy. Bezpośrednio po jego wypełnieniu można dokonać płatności korzystając ze wszystkich możliwości oferowanych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych DotPay. Pośród dostępnych metod płatności są również tradycyjne przelewy bankowe a nawet przekazy pocztowe, należy wtedy wybrać na ekranie płatności opcję Przekaz Przelew Bankowy.

 

Po zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie www.maratongdansk.pl każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia /rejestracji.

W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie usunięte!!!!

Osoby, które prawidłowo zgłoszą się i opłacą swój udział otrzymają stosowne potwierdzenie mailem.


Wpłata będzie widoczna na liście zgłoszeń  po  zaksięgowaniu (w ciągu 7 dni od dokonania płatności).


Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi! 

 

VI.   WPISOWE

Każdy Uczestnik uiszcza wpisowe, którego wysokość jest uzależniona od daty nadania przelewu.
Obowiązują następujące wysokości wpisowych:

 

 • do 31.03.2019 r. -  79 zł
 • od 01.04 do 31.05.2019 r - 99 zł - przedłużona do 5.08.2019, do końca zapisów online!
 • od 01.05 do 05.08.2019 r - 119 zł (zniesiona)

  Zawodnicy i zawodniczki, którzy do 15 sierpnia 2019 r, ukończyli 60 i więcej lat
  uiszczają stałą opłatę w wysokości – 30 złotych, niezależnie od terminu zgłoszenia!


Po 5 sierpnia zgłoszenia nie będą przyjmowane. W wyjątkowych przypadkach będzie można się zgłosić w Biurze Zawodów 13 i 14 sierpnia 2019
– opłata startowa w tych dniach wynosi 150 zł. Organizator nie gwarantuje wówczas pakietu maratońskiego.
W dniu zawodów 15 sierpnia będą wydawane tylko opłacone pakiety startowe zawodnikom wcześniej zarejestrowanym.

3) W przypadku nieuregulowania wpisowego w wystarczającej wysokości Uczestnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
4) Dowodem wpłynięcia wpisowego jest pojawienie się przy nazwisku Uczestnika na liście startowej potwierdzonej płatności.
5) Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6) Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 05.08.2019 r mają:

•    Zawodnicy którzy ukończyli 24 maratony w Gdańsku – Maraton „Solidarności”
•    Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Dyrektora biegu
•    Członkowie „Solidarności” z opłaconymi na bieżąco składkami (w zgłoszeniu winni zaznaczyć przynależność do NSZZ „Solidarność” oraz przedłożyć potwierdzenie powyższego przy odbiorze pakietu).

7) Koszty wpisowego, dojazdu oraz innych świadczeń Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

VII.   POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

1) Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerach startowych
2) Oficjalnym czasem Imprezy jest czas netto
3) Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne w systemie bramek kontrolnych
4) Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godzin 30 minut
5) Organizator wprowadza limity czasowe na poszczególnych punktach pomiaru czasu (począwszy od 25-tego km)

 • 25 km - 3:12:00
 • 30 km - 3:50:00
 • 35 km - 4:30:00
 • 40 km - 5:10:00

6) Uczestnicy, którzy nie dobiegną do poszczególnych punktów pomiarowych, o których mowa powyżej zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC WYŚCIGU.
7) Ktokolwiek zostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.


VIII.  PUNKTY ODŻYWIANIA , ODŚWIEŻANIA

 

Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się mniej więcej co 5 km

 • 5 km - woda
 • 10 km, 15 km i 20 km - woda, napoje izotoniczne, pojemniki z wodą do moczenia gąbek
 • 25 km, 30 km, 35 km - woda, napoje izotoniczne, banany, cukier w kostkach i woda do moczenia gąbek
 • 40 km  - woda, napoje izotoniczne i woda do moczenia gąbek 

 

Uwaga!
Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

 

IX.  BADANIA LEKARSKIE

1) Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność.

2) W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.

 

X.   KLASYFIKACJE

W XXV ORLEN MARATONIE „SOLIDARNOŚCI” będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

2. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
- K i M 20 18 – 29 lat
- K i M 30 30 – 39 lat
- K i M 40 40 - 49 lat
- K i M 50 50 - 59 lat
- K i M 60 60 - 69 lat
- K i M 70 70 – 79lat
- K i M 80 lat i więcej

W ramach Mistrzostw Polski - klasyfikacja generalna dla członków NSZZ „Solidarność” – opłacone składki I,II,III miejsce osobna klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn

3. Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Trójmiasta

4. Dyplom za ukończenie XXV Maratonu „Solidarności” do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony maratongdansk.pl wyniki w ciągu 7 dni od imprezy

Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www. maratongdansk.pl i www.datasport.pl, www.maratonczyk.pl dzień po zawodach.

 

XI.   NAGRODY

1. Zwycięzcy w kategorii mężczyzn / I-VI m/ otrzymują nagrody pieniężne.
2. Kategoria kobiet / I-VIm/ - nagrody pieniężne
3. Kategorie wiekowe – I-III m – nagrody pieniężne
4. Trzech najlepszych zawodników w ramach Mistrzostw Polski członków NSZZ „Solidarność” – nagrody pieniężne
5. Trzy najlepsze zawodniczki NSZZ w ramach Mistrzostw Polski członków NSZZ „Solidarność” – nagrody pieniężne
6. Zdobywcom nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych i finansowych.

Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika Nagrody nie będą wypłacane gotówką.

8. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy

 

DRUK DO POBRANIA

 

9) Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie 5,30 h otrzymają pamiątkowy medal
10) Uczestnik ,który wygrywa w kategorii OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej.

 

XII.  NOCLEGI


1) Organizator zabezpiecza nocleg z dnia 14.08.2019 na 15.08.2019 wszystkim, którzy na karcie zgłoszeń zaznaczą rezerwację.
2) Nocleg bezpłatny – hala GCS  – Gdynia (własny śpiwór i karimata). Ilość materacy na hali ograniczona.
3) Noclegi w hotelach Haffner w Sopocie oraz Number ONE w Gdańsku  ze zniżką dla maratończyków - informację o bonifikatach podamy niebawem

HAFFNER


         
          W hotelu HAFFNER  w Sopocie, niedaleko molo
          na hasło Maraton "Solidarności" - 15 % rabatu

 

 logo HN1 01

W hotelu NumberOne w Gdańsku niedalego Starego Miasta
na hasło Maraton "Solidarności" - 15 % rabatu
              

 

 4) Nocleg płatny we własnym zakresie: informacja turystyczna:

Gdańsk – tel. +48 58 306 38 65
Gdynia  - tel. +48 58 620 77 11
Sopot   - tel.  +48 58 550 37 83

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora imprezy.
2) Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na imprezę i powrotu z imprezy.
4) Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie wpisowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
5) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją XXV ORLEN Maratonu „Solidarności” nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
6) Każdy Uczestnik imprezy w czasie jej trwania zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
7) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis Uczestnika na formularzu zgłoszeniowym do XXV ORLEN Maratonu „Solidarności” potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu, uczestnictwa w imprezie oraz ich pełną akceptację.
8) Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia, numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Maratonu. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.
9) Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz roku urodzenia na liście startowej oraz na liście z wynikami.
10) Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach imprezy przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących imprezę (prasa, radio, telewizja, lnternet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników.
11) Nieznajomość regulaminu XXV ORLEN Maratonu „Solidarności” nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie
12) Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora.
13) Na trasę Biegu Głównego zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
14) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nie uczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze, oraz biegnące z psem.
15) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla Uczestników imprezy na trasie biegu, od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także na mecie zawodów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nie objętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału Uczestnika w Biegu Głównym są niezawisłe oraz są wiążące wobec Uczestnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
16) Uczestnicy lmprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób i służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę imprezy.


Gdańsk 2019 r                                                                                               
Dyrektor Maratonu
Kazimierz Zimny

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu XXV ORLEN Maratonu "Solidarności"

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych RODO

Przetwarzanie danych osobowych uczestników przekazanych Organizatorowi podczas rejestracji w związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą dane osobowe. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Imprezy.

Informujemy, że podczas wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność” (ul.Wały Piastowskie 24 , 80-855 Gdańsk), dalej jako Stowarzyszenie , będą wykonywane, a następnie upublicznione na stronie internetowej www.maratongdansk.pl zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej, organizowanym przez Stowarzyszenie uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Maratonu „ Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Informujemy także, że Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować listownie, na adres Stowarzyszenia (Administratora) podany wyżej, z dopiskiem: „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie.

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Stowarzyszenia Maratonu „Solidarność” w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zainteresowania ofertą hotelową – dane będą również przekazane do Hotel Haffner i hotel NUMBER ONE. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym mogą być publikowane na stronie internetowej Imprezy oraz portalu maratonczyk.pl.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach wykonania umowy, tj. udziału Uczestnika w Imprezie, przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także publikacji wyników.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Stowarzyszenia w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.maratongdansk.pl oraz udziału w Imprezie, na którą Uczestnik zapisze się za pośrednictwem strony internetowej. Po zakończeniu tego okresu, dane osobowe będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część danych osobowych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach Imprezy) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych, archiwalnych lub promocyjnych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych m.in. w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa lub przebywania na terenie wydarzenia. Dane te
nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które Stowarzyszenie jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz –przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

PODSTAWA PRAWNA:

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań Stowarzyszenia) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest stroną. Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.


SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :

Skargę można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa