PODZIĘKOWANIA

STOWARZYSZENIE MARATONU SOLIDARNOŚĆ dziękuje wszystkim sponsorom, instytucjom wspierającym, patronom oraz osobom i służbom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji XXIV ORLEN Maratonu "Solidarności".

Dyrektor Maratonu, Kazimierz Zimny