15.08.2019
Stowarzyszenie Maratonu
"Solidarność" w Gdańsku

XXV MARATON SOLIDARNOŚCI

GDYNIA-SOPOT-GDAŃSK

 

REGULAMIN XXIV MARATONU „ SOLIDARNOŚCI”

I.      ORGANIZATOR

 

Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie Maratonu „ Solidarność”
80-855 Gdańsk ,ul. Wały Piastowskie 24
tel. / +4858/ 346-30-34 ,fax.  /+4858/ 308-42-61
http.//maratongdansk.pl ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II.     CEL


1)    Uczczenie Ofiar Grudnia 70’i Poległych Stoczniowców
2)    Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji
3)    Promocja Miast Gdynia ,Sopot, Gdańsk w Polsce i na świecie
4)    Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 

III.    TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1)  Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2018 roku ulicami Trójmiasta 

2)  Start honorowy: godz. 9.00  Pomnik Pamięci Ofiar Grudnia  70’– Gdynia  - Aleja Piłsudskiego (obok Urzędu Miejskiego)
3)  Start ostry – godz. 9.30 – Gdynia – Aleja Piłsudskiego
4)  Meta – Gdańsk – ul. Długi Targ ( Starówka )
5)  Długość trasy: 42,195 km – trasa posiada atest PZLA i IAAF
6)  Trasa oznaczona będzie co 5 km
7)  Pomiar czasu w systemie DATASPORT - oficjalnym czasem jest czas netto

 

IV.    UCZESTNICTWO

 

1) Uczestnikiem jest osoba, która wypełni formularz rejestracyjny i zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu Datasport.
2) W XXIV Maratonie „Solidarności” prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 roku ukończą 18 lat.
3) Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach.


Odbiór pakietu startowego jest możliwy tylko w Biurze Imprezy, które będzie czynne w dniach:


13.08.2018 i 14.08.2018 w Sali BHP
ul. ks. Jerzego Popiełuszki, budynek 131 A w Gdańsku (obok Europejskiego Centrum Solidarności)

13.08.2018  - w godz. 11.00 – 19.00
14.08.2018  - w godz. 11.00 – 19.00


oraz w dniu 15.08.18 r  w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni (start)
od strony Al. Piłsudskiego od 6.30 – 8.30


4) Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Uczestnika w Biurze Imprezy dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
5) Odbiór pakietu startowego w imieniu innego Uczestnika jest możliwy tylko na podstawie podpisanego upoważnienia (Załącznik nr 1 do pobrania) oraz kserokopii dowodu osobistego Uczestnika (do wglądu), w imieniu którego odbierany jest pakiet.
6) Każdego Uczestnika obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
7) Na trasie biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy uprzywilejowane i posiadające przepustkę Organizatora.
8) Szatnie (autobusy ZKM) ustawione będą na parkingu vis avis Urzędu Miejskiego w Gdyni
9) Uczestnicy oddają rzeczy zapakowane w worki do godz. 8.45. Wydawanie depozytów odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego na mecie w Gdańsku. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
10) Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.


Z miasteczka dla zawodników na mecie w Gdańsku, dnia 15.08.2018, około godziny 16.30, 
podstawiony autobus odwiezie chętnych uczestników maratonu do Gdyni na parking przy starcie.

 

V.    ZGŁOSZENIA   
     

1) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy na stronie internetowej
i wpływu na konto Organizatora wpisowego za pakiet startowy
2) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.maratongdansk.pl do dnia 05.08.2018
3) Zgłoszenia i płatności będą dokonywane za pośrednictwem portalu Datasport.pl pod adresem:

http://www.maratongdansk.pl/zgloszenia

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz rejestracyjny i zgłoszeniowy. Bezpośrednio po jego wypełnieniu można dokonać płatności korzystając ze wszystkich możliwości oferowanych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych DotPay. Pośród dostępnych metod płatności są również tradycyjne przelewy bankowe a nawet przekazy pocztowe, należy wtedy wybrać na ekranie płatności opcję Przekaz Przelew Bankowy.

 

Po zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie www.maratongdansk.pl każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia /rejestracji.

W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie usunięte!!!!

Osoby, które prawidłowo zgłoszą się i opłacą swój udział otrzymają stosowne potwierdzenie mailem.


Wpłata będzie widoczna na liście zgłoszeń  po  zaksięgowaniu (w ciągu 7 dni od dokonania płatności).


Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.    

 

VI.   WPISOWE

Każdy Uczestnik uiszcza wpisowe, którego wysokość jest uzależniona od daty nadania przelewu.
Obowiązują następujące wysokości wpisowych:

 

 • do 04.03.2018 r. -  69 zł
 • od 05.03 do 06.05.2018 r - 79 zł
 • od 07.05 do 08.07.2018 r - 99 zł
 • od 9.07 do 05.08.2018 r - 119 zł

  Zawodnicy i zawodniczki, którzy do 15 sierpnia 2018 r, ukończyli 60 i więcej lat
  uiszczają stałą opłatę w wysokości – 30 złotych, niezależnie od terminu zgłoszenia!


Po 5 sierpnia zgłoszenia nie będą przyjmowane. W wyjątkowych przypadkach będzie można się zgłosić w Biurze Zawodów 13 i 14 sierpnia 2018
– opłata startowa w tych dniach wynosi 150 zł. Organizator nie gwarantuje wówczas pakietu maratońskiego.
W dniu zawodów 15 sierpnia będą wydawane tylko opłacone pakiety startowe zawodnikom wcześniej zarejestrowanym.

3) W przypadku nieuregulowania wpisowego w wystarczającej wysokości Uczestnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
4) Dowodem wpłynięcia wpisowego jest pojawienie się przy nazwisku Uczestnika na liście startowej potwierdzonej płatności.
5) Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6) Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 05.08.2018 r mają:

•    Zawodnicy którzy ukończyli 23 maratony w Gdańsku – Maraton „Solidarności”
•    Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Dyrektora biegu
•    Członkowie „Solidarności” z opłaconymi na bieżąco składkami (w zgłoszeniu winni zaznaczyć przynależność do NSZZ „Solidarność”)

7) Koszty wpisowego, dojazdu oraz innych świadczeń Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

VII.   POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

1) Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerach startowych
2) Oficjalnym czasem Imprezy jest czas netto
3) Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne w systemie bramek kontrolnych
4) Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godzin 30 minut
5) Organizator wprowadza limity czasowe na poszczególnych punktach pomiaru czasu (począwszy od 25-tego km)

 • 25 km - 3:12:00
 • 30 km - 3:50:00
 • 35 km - 4:30:00
 • 40 km - 5:10:00

6) Uczestnicy, którzy nie dobiegną do poszczególnych punktów pomiarowych, o których mowa powyżej zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC WYŚCIGU.
7) Ktokolwiek zostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.


VIII.  PUNKTY ODŻYWIANIA , ODŚWIEŻANIA

 

Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się mniej więcej co 5 km

 • 5 km - woda
 • 10 km, 15 km i 20 km - woda, napoje izotoniczne, pojemniki z wodą do moczenia gąbek
 • 25 km, 30 km, 35 km - woda, napoje izotoniczne, banany, cukier w kostkach i woda do moczenia gąbek
 • 40 km  - woda, napoje izotoniczne i woda do moczenia gąbek 

 

Uwaga!
Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

 

IX.  BADANIA LEKARSKIE

1) Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność.

2) W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.

 

X.   KLASYFIKACJE

W XXIV MARATONIE „SOLIDARNOŚCI” będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

1) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

2) Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn

- K i M 20 (18 – 29 lat)
- K i M 30 (30 – 39 lat)
- K i M 40 (40 -  49 lat)
- K i M 50 (50 -  59 lat)
- K i M 60 (60  - 69 lat)
- K i M 70 (70  - 79 lat)

- K i M -80 (80 lat i więcej)

3) Klasyfikacja generalna dla członków NSZZ „Solidarność” – (opłacone składki) I,II,III miejsce
4) Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Trójmiasta
5) Dyplom za ukończenie XXIV Maratonu „Solidarności” do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.maratongdansk.pl (wyniki) w ciągu 7 dni od imprezy.

Komunikat końcowy zostanie umieszczony dzień po zawodach na stronie www. maratongdansk.pl i www.datasport.pl oraz www.maratonczyk.pl

 

XI.   NAGRODY

1) Zwycięzcy w kategorii mężczyzn - I-VI miejsce - otrzymują nagrody pieniężne.
2) Kategoria kobiet  - I-VI miejsce - otrzymują nagrody pieniężne
3) Kategorie wiekowe – I-III miejsce – otrzymują nagrody pieniężne
4) Trzech najlepszych zawodników NSZZ „Solidarność” – otrzymują nagrody pieniężne
5) Trzy najlepsze zawodniczki NSZZ „Solidarność” – otrzymują nagrody pieniężne
6) Zdobywcom nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych i finansowych.
   
Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką).

8) Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.

 

DRUK DO POBRANIA

 

9) Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie 5,30 h otrzymają pamiątkowy medal
10) Uczestnik ,który wygrywa w kategorii OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej.

 

XII.  NOCLEGI


1) Organizator zabezpiecza nocleg z dnia 14.08.2018 na 15.08.2018 wszystkim, którzy na karcie zgłoszeń zaznaczą rezerwację.
2) Nocleg bezpłatny – hala GCS  – Gdynia (własny śpiwór i karimata). Ilość materacy na hali ograniczona.
3) Nocleg płatny we własnym zakresie: informacja turystyczna:

Gdańsk – tel. +48 58 306 38 65
Gdynia  - tel. +48 58 620 77 11
Sopot   - tel.  +48 58 550 37 83

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora imprezy.
2) Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na imprezę i powrotu z imprezy.
4) Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie wpisowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
5) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją XXIV Maratonu „Solidarności” nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
6) Każdy Uczestnik imprezy w czasie jej trwania zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
7) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis Uczestnika na formularzu zgłoszeniowym do XXIV Maratonu „Solidarności” potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu, uczestnictwa w imprezie oraz ich pełną akceptację.
8) Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia, numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Maratonu. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.
9) Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz roku urodzenia na liście startowej oraz na liście z wynikami.
10) Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach imprezy przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących imprezę (prasa, radio, telewizja, lnternet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników.
11) Nieznajomość regulaminu XXIV Maratonu „Solidarności” nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie
12) Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora.
13) Na trasę Biegu Głównego zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
14) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nie uczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
15) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla Uczestników imprezy na trasie biegu, od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także na mecie zawodów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nie objętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału Uczestnika w Biegu Głównym są niezawisłe oraz są wiążące wobec Uczestnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
16) Uczestnicy lmprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób i służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę imprezy.


Gdańsk 2018 r                                                                                               
Dyrektor Maratonu
Kazimierz Zimny